Denna text har översatts av Google - Klicka här, för att visa originaltexten

RF grus

Företaget grundades 1966 av Friedrich Fresser, som vid den tiden bestämde sig för den stora översvämningskatastrofen i Mölltal, från träindustrin till jordbruksindustrin för att öka. Under de nuvarande åren har företaget ständigt förstorats och moderniserats, en grusgrop och transportindustrin kom till den. År 1996 tog sonen Roland Fresser över företagets ledning.

Företaget utvidgades 1998 av ett stenbrott i Stranach, Gem. Mörtschach. År 1999 tillade jordarbeten. Genom att kombinera lång erfarenhet, nya idéer och utvinning av råmaterial har vårt företag blivit en flexibel och pålitlig partner för byggbranschen och varje privatbyggare i Mölltalregionen. Genom våra två platser: grusgrop i Lainach och stenbrott i Mörtschach kan vi erbjuda behövliga råvaror för byggindustrin i god kvalitet och tillgänglighet till våra kunder.

CE-certifiering

Från och med den 1 juni 2004 är CE-märkningen en förutsättning för att "föra in cirkulation" av frostdräktsmaterial och vattenblock. Denna märkning specificerar aggregatets egenskaper för ett brett utbud av applikationer inom civilingenjör, vägbyggande (obegränsade baskurser) och hydraulteknik.